Izbornik jezika

Bosanski | English

Konzolne dizalice

Konzolne dizalice ugrađuju se u prostore gdje je potrebno baratati velikom količinom materijala sa velikom pojedinačnom masom na prostoru ograničenom dohvatom kraka i uglom zakretanja konzole (npr. iznad pojedinačne mašine).

Ugradnjom konzolne dizalice prostor na podu ostaje slobodan za osnovnu djelatnost firme, i nisu potrebni široki transportni putevi kao kod korištenja viljuškara za premještanje materijala.

Konzolne dizalice su ekonomičnije od mosnih kranova, ali im je nedostatak što se mogu koristiti samo na ograničenom prostoru. Konzolne dizalice mogu koristiti postojeće stubove ili zidove za nošenje kraka ili mogu biti na vlastitom stubu. Koriste se za podizanje srednjih i malih pojedinačnih tereta u određenom prostoru.

Ugradnjom frekventnih pretvarača ili dvostepenih motora mogu se koristiti, kako za ekonomičan pretovar velikih količina roba tako i za precizne montaže te odlaganja obradaka na radne mašine.
Slika 76
Slika 77
0 0