Izbornik jezika

Bosanski | English

Oprema

Ručne lančane dizalice

Slika
Ručne lančane dizalice ugrađuju se u prostore gdje je potrebno baratati velikom količinom materijala sa velikom pojedinačnom masom, ali vrlo rijetko (npr. kod godišnjih remonta). 

Ugradnjom ručne lančane dizalice prostor na podu ostaje slobodan za osnovnu namjenu, i nisu potrebni široki transportni putevi kao kod korištenja viljuškara za premještanje materijala.

Električna vitla

Slika
Demagova užetna vitla oduvijek su poznata kao komponente visoke integriranosti u uređajima za rukovanje materijalom. Upotrebljavaju se u svim područjima industrije, u cijelom svijetu. Odlikuju ih mala vlastita masa i kompaktne dimenzije.

Užetna su vitla dostupna za razne nosivosti, brzine i visine dizanja. Njihova konstrukcija odgovara "Pravilima za konstrukciju serijske dizalične opreme" u izdanju Europskih proizvođača serijske dizalične opreme (FEM) i klasificirana su u grupe mehanizama prema DIN 15020 ili FEM-u.
Godine praktičnog iskustva pretočene su u detalje mehaničke i elektro-konstrukcije. Serijska proizvodnja garantira ujednačenu kvalitetu. Veliki broj Demagovih patenata iz područja užetnih vitala postavio je nove standarde i naveo ostale proizvođače na usvajanje novih viših tehničkih razina.

Pravougaoni obrisi Demagovih užetnih vitala omogućavaju laku montažu. Mogućnost usmjeravanja užeta u svim smjerovima zadovoljit će svaku novu aplikaciju.

Demagova užetna vitla nisu samo uređaji za dizanje – ona su ključni element u jednostavnim ili složenim rješenjima za rukovanje materijalom.

Električna užetna vitla sa jednogrednom ili dvogrednom mačkom za horizontalno kretanje vitla po kranu svojim visokim tehničkim karakteristikama, sigurnošću i pouzdanošću u radu te minimalno potrebnim održavanjem u dugom periodu korištenja, predstavljaju najbolji odnos kvalitete i cijene. Sva vitla su standardno opremljena uređajem protiv preopterećenja i krajnjim isključivačima hoda kuke kao i frekventnim uređajima na pogonu kretanja mačke.

Nova generacija lančanih dizalica razvijena je temeljem dugogodišnjeg iskustva Demagovih inženjera. Rezultat je odlična lančana dizalica s veoma pozitivnim prijemom u industriji. 

Prednosti:

  • "All-inclusive" oprema (dvobrzinsko upravljanje, 24V upravljanje, krajnji isključivači)
  • "Plug and lift" koncept (priključak pomoću konektora)
  • Usavršena ergonomičnost
  • Produljeni ionako dugi servisni periodi (npr. reduktor, kočnica i spojka bez održavanje do 10 godina)
  • Izrazito lagano održavanje

Sigurnost

Koncept sigurnosti stavlja DC lančano vitlo u sam vrh ponude. Efikasan sistem kočnica/spojka drži teret u svakoj situaciji. Vitlo ne dopušta teretu da padne. Precizan i siguran rad u svakoj situaciji. 

Sve ispod jednog poklopca

Sve važne komponente kao što su konektori, uređaj za podešavanje visine visećeg upravljača te sklop za podmazivanje lanca lako su dostupne ispod servisnog poklopca. 

Održavanje bez zastoja

Kompaktna izvedba DC pogona lanca može se kompletno brzo zamijeniti bez potrebe za rastavljanjem motora ili dijelova reduktora.

Ergonomično sučelje između čovjeka i vitla

Demag ergotehnologija – zahtjev kojega novo lančano vitlo DC u potpunosti ispunjava. Ergonomičan dizajn visećeg upravljača s visokofleksibilnim 24V upravljačkim kablom postavio je nove standarde na području upravljanja mašinama. Upravljač tipa DSC ugodno leži u ruci, s rukavicom ili bez nje. 

Viseći upravljač: uvijek na pravoj visini

S novim vitlom DC došao je kraj potencijalno opasnim situacijama produljenja ili skraćivanja upravljačkog kabela. DC je prvo lančano vitlo opremljeno visećim upravljačem kojem je moguće po želji promijeniti dužinu, bilo kada, bilo koliko. To je inovacija u praksi. 

Uvijek "up-to-date"

Serviser može očitati sve važne radne parametre putem dijagnostičkog sučelja (displej ili infracrveni) te utrošeno radno vrijeme na odvojenom brojaču.

Motor-reduktori

Slika
Firma FINING D.O.O. vrši prodaju, servisiranje i ugradnju svih vrsta motora i motor-reduktora Njemačke firme DEMAG CRANES & COMPONENTS.

Daljinske komande

Slika
Isporučujemo, ugrađujemo i servisiramo daljinske komande marke Telecrane za sve vrsta kranova i kamionskih betonskih pumpi.

Frekventni uređaji

Slika
FINING D.O.O. JE ZASTUPNIK FIRME RHYMEBUS- NAPONSKOFREKVENCIJSKI PRETVARAČI NA POGONIMA VITLA, MAČKE I MOSTA.

Primjenom naponskofrekvencijskih pretvarača, brzina asinhronih motora može se precizno regulirati, a primjenom davača impulsa na osovini motora, čak i pozicionirati. Tako se lako može napraviti sinkronizacija, po brzini, momentu ili po poziciji, gdje je to potrebno. Upravljanjem motora preko pretvarača odvija se na slijedeći način: programira se vrijeme zaleta i vrijeme zaustavljanja tako, da se ne dopuste nagle promjene, koje mogu izazvati opasno ljuljanje tereta. Prilikom zaustavljanja motoru se smanjuje brzina do nule, a zatim se uključuje kočnica (ELDRO), kad je motor već stao. Time se vijek trajanja kočnica znatno produžava i može se reći da se skoro ne troše. Dakle ovu prednost smo dobili, zato jer se koči motorom. Kočenje motorom prema zadanoj krivulji omogućuje naponsko-frekvencijski pretvarač. Pretvarač nadzire motor u radu i štiti ga od preopterećenja, udara iz el. mreže, a i sam je zaštićen od motora npr. od kratkog spoja na motoru. Na display-u pretvarača mogu se kasnije očitati greške, koje je zapamtio i na taj način lakše pronalaziti kvarove.

Klizno-kolutni motori su skupi i skoro da se više ne proizvode, regulacija brzine putem klizno kolutnih otpornika, skoro da je nikakva, jer brzina ovisi od opterećenja, tako da se npr. kod pogona vitla događa da kod malih opterećenja sve brzine, (ako ih ima više) su u stvari iste, jer je klizanje jednako. Projektanti su se služili raznim trikovima, da dobiju kakvu, takvu regulaciju, kao npr. spajanje statora na dvije faze, vožnja motora pod uključenom kočnicom na manji napon, prigradnjom vrtložne kočnice i sl. Tako se nekad dogodi da u prvoj brzini prema dolje, kod malog tereta u stvari vitlo ide gore.

Primjenom frekvencijsko-naponskog pretvarača na pogonu vitla, translacije i mačke ostvarujemo preciznu regulaciju brzine motora, bez obzira na smjer vrtnje motora ili opterećenje (u granicama snage pretvarača i motora). Brzina motora je regulirana i prilikom zaleta i kočenja motora, te se može programirati polagani zalet i polagano kočenje motora (najpovoljnije je kočenje po "S" krivulji). Ova funkcija pridonosi smanjenju ljuljanja tereta, a smanjuju se i mehanička naprezanja pogona. Pretvarači imaju prigrađen "čoper" i otpornik, koji omogućuje brže kočenje kod pogona mačke mosta, a kod spuštanja tereta na vitlu preuzima energiju kočenja. Pri tome pretvarač mora biti programiran da ima režim zaustavljanja tzv. "RAMP TO STOP" ili uključenu npr. "S" krivulju kočenja. Sustav je dimenzoniran da može i pri radu vitla voziti teret gore, stati i opet krenuti prema gore. Također obratno može spuštati teret maksimalnom brzinom prema dolje, zaustaviti se po programiranoj krivulji i opet krenuti prema gore ili dolje.

Dodatna prednost primjene pretvarača je u tome, što se kod kvara na kliznoklutnom motoru može umjesto njega primjeniti normalni asinkroni motor, čija cijena je i do 5 puta niža u odnosu na kliznokolutni motor. Usput rečeno asinkroni motori su motori bez održavanja, jer nemaju četkice, koje se moraju redovito kontrolirati, a kvar na njima može prouzročiti i pregaranje motora. Iz izloženog se može zaključiti, da bi se zastoji na dizalicama skratili, a raspoloživost bi se povećala. Potreba za redovitim kontrolama elektro opreme bi se smanjila, jer u ponuđenom rješenju nema habajućih dijelova. Dugoročno gledano došlo bi do uštede na troškovima održavanja, uz istodobno povećavanje sigurnosti dizalica jer ELDRO-i više nisu radne kočnice, nego sigurnosne. Ovakvo upravljanje povoljno djeluje i na mehaničke sklopove. jer se ne dopušta npr. reverziranje pogona i na taj način uništavanje konstrukcije dizalice, reduktora, motora i preopterećenja elektro opreme.

Za pokretanje motora za pogon translacije, mačke, glavnog vitla i pomoćnog vitla montirali bi se naponskofrekvencijski pretvarači (imaju 150% preopterećenje za 60s).

Pretvarači su opremljeni s tzv. prigušnicama (filterima), "čoperima" i otpornicima za dinamičko kočenje.
Brzine svih pogona dizalice se mogu podesiti u rasponu od 0 Hz do 120 Hz ili u postocima od 0% do 100% nazivne brzine.

Elektro ormari i elektro oprema

Slika
Projektujemo, proizvodimo, isporučujemo, montiramo i servisiramo elektro ormare i elektro opremu za sve vrsta kranova i ostale opreme iz naše ponude.

Trolni vod

Slika
Isporučujemo, montiramo i servisiramo trolni vod za napajanje kranova svih veličina i jačina.

Klizni trolni vodovi omogućavaju napajanje više dizalica na istoj kranskoj stazi i to nezavisno od dužine kranske staze.

Upravljačke palice

Slika
Isporučujemo, montiramo i servisiramo upravljačke palice za sve vrsta kranova.

Kranske šine i staze

Slika
Projektujemo, proizvodimo, isporučujemo, montiramo, održavamo i servisiramo kranske šine i staze za sve vrsta kranova.
0 0