Izbornik jezika

Bosanski | English

Viseći mosni kranovi

Viseći mosni kranovi odlikuju se ekonomičnom konstrukcijom, a koriste krovnu konstrukciju za ovješenje kranskih staza.

Koriste se za podizanje srednjih i malih pojedinačnih tereta na srednjim rasponima hale. Ugradnjom frekventnih pretvarača ili dvostepenih motora mogu se koristiti, kako za ekonomičan pretovar velikih količina roba tako i za precizne montaže te odlaganja obradaka na radne mašine.
Slika 74
Slika 75
0 0